logo la Tulipe Orange
La tulipe orange language
welkom diensten over La tulipe klanten contact

Diensten

Nederlandse les Hilversum, docent NT2 in Hilversum

Sinds 2009 geef ik als gecertificeerd docent NT2 Nederlandse les. Voor het Inburgeringsexamen, Staatsexamens I en II of gewoon omdat mensen de taal (beter) willen leren. Ik werk voor diverse taalinstituten maar cursisten kunnen ook, in kleine groepjes of alleen, zonder tussenpersoon bij mij thuis terecht voor een cursus Nederlands NT2.

Mijn cursisten komen uit veel verschillende landen. Sommigen wonen al jaren in Nederland, anderen zijn hier net. Maar allemaal volgen ze Nederlandse les om zich beter in de Nederlandse maatschappij te kunnen redden. Voor werk, een opleiding, kinderen of gewoon voor het dagelijks leven.

Taalinstituten voor wie ik met veel plezier werk, zijn: Toptaal, Taalthuis, ROC, Haumann Taaltrainingen, Babel en Taal & Talent.

Werkwijze/lesplan

Elk taaldoel vraagt een andere lesinvulling. De lessen Nederlands maak ik dan ook op maat en in overleg met de klant. Maar over het algemeen praten, lezen, luisteren en schrijven we veel. Ik gebruik een vaste lesmethode, aangevuld met extra materiaal als filmpjes, liedjes, teksten en taalspelletjes. Zo mogelijk geef ik u ook opdrachten mee voor buiten de les. Na afloop kunt u zich opgeven voor diverse examens NT2. Het taalniveau loopt van A1 tot en met B2 volgens de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Desgewenst kom ik met de boeken op uw werk. De eerste les is een proefles en vrijblijvend.

Veel diverse NT2 methodes en boeken voor een cursus NT2